Zrealizowane projekty i programy

Sądecki Urząd Pracy dotychczas zrealizował 20, a obecnie realizuje kolejne 2 projekty współfinansowane przez Unię Europejską o łącznej wartości 48 659 044,57 zł, w tym kwota dofinansowania 45 406 976,54 zł.

Liczba osób, które uczestniczyły we wszystkich projektach realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2017 wynosi 7 867.

Dane dotyczące wartości realizowanych projektów w poszczególnych okresach programowania przedstawiają poniższe wykresy:W wymienionym okresie zrealizowano łącznie 18 233 formy wsparcia (tj. usługi i instrumenty rynku pracy wymienione w ustawie „o promocji zatrudnienia…”). Uczestnicy projektów korzystali najczęściej z kilku form wsparcia w ramach projektu.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat form wsparcia realizowanych w ramach projektów w latach 2004-2017*:

* Liczba uczestników projektów nie jest równa liczbie form wsparcia /1 osoba mogła korzystać z kilku form wsparcia w ramach projektu/

Wytworzył: Małgorzata Kwiatkowska