Zrealizowane projekty i programy

Sądecki Urząd Pracy dotychczas zrealizował 19, a obecnie realizuje kolejne 2 projekty współfinansowane przez Unię Europejską o łącznej wartości 45 092 302,32 zł, w tym kwota dofinansowania 41 840 234,29 zł.

Liczba osób, które uczestniczyły we wszystkich projektach realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2004-2016 wynosi 7 467.

Dane dotyczące wartości realizowanych projektów w poszczególnych okresach programowania przedstawiają poniższe wykresy:
W wymienionym okresie zrealizowano łącznie 17 293 formy wsparcia (tj. usługi i instrumenty rynku pracy wymienione w ustawie „o promocji zatrudnienia…”). Uczestnicy projektów korzystali najczęściej z kilku form wsparcia w ramach projektu.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat form wsparcia realizowanych w ramach projektów w latach 2004-2016*:

Wytworzył: Małgorzata Kwiatkowska