Kontakt

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Sylwia Lachowska –Kierownik Działu Programów Rynku Pracy
Tel. 18 44-89-279, pokój 308
slachowska@sup.nowysacz.pl

Małgorzata Kwiatkowska - Specjalista ds. programów-doradca klienta
Tel. 18 44-89-334, pokój 307
mkwiatkowska@sup.nowysacz.pl

Cecylia Iwan - Specjalista ds. programów
Tel. 18 44-89-294, pokój 307
ciwan@sup.nowysacz.pl